Tietoa meistä

Mikä on Mindful Engineering Oy?

Mindful Engineering on paremman työelämän rakentamiseen keskittyvä valmennus ja koulutusyritys.

Hyödynnämme toiminnassamme neurotieteisiin laskennallisiin aivosähkökäyrämittauksiin perustuvaa tutkittua ymmärrystä ja mittauksia ihmisen aivojen ja mielen toiminnasta. Palvelun vaikuttavuus syntyy ajattelu- ja toimintatapojen muutosten kautta.

Tuemme muutoksia ratkaisukeskeisen valmentamisen ja positiivisen psykologian parhaita periaatteita hyödyntämällä. Tapauskohtaisesti, asiakkaan kiinnostuksen mukaan, käytämme muutosten tukena myös mindfulness-meditaatioiden piiristä kumpuavia harjoitteita.

Puh. 040 724 1958

Hanna Kortejärvi

Olen koulutukseltani farmasian tohtori, positiivisen psykologian valmentaja ja laaja-alaisten hyvinvointitaitojen opettaja. Asiantuntijatyössä, tutkimus-, kehittämis- ja opetustehtävissä sekä Orionilla, Helsingin yliopistolla, HUS-Apteekissa että pienissä yrityksissä, olen toiminut 20 vuoden ajan.

Asiantuntijatyön vapaus ja vaativuus sekä perhepiiriin kohdistuneet koettelemukset ovat johdattaneet minut tutkimusmatkalle ihmisyyteen. Yliopistolla työn yksinäisyys, kilpailu, poteroituminen kapeaan erikoisalaan ja jatkuva keskeneräisyys olivat hyviä opettajia. Tässä prässissä minusta kasvoi humanisti valkotakissa. Luonnontieteellinen ymmärrys yhdistyi kokonaisvaltaiseen, humanistiseen, ihmiskäsitykseen. Itsetuntemus, yhteys toisiin ihmisiin ja luontoon sekä kiinnostus itseäni suurempaan merkitykseen löytyivät perustaksi omalle hyvinvoinnille. Turvallinen perusta auttoi minua rohkeasti valitsemaan sen, mihin sydämen agenda johdatti. Ja tie johti solulaboratoriosta asiantuntijatyön ja terveydenhoidon koulutus- ja kehittämistehtäviin.

Vuonna 2016 hyppäsin tuntemattomaan. Perustin ja työskentelin start-up yrityksessä yhteistyökumppaneiden kanssa. Asiantuntijatyön vapauteen ja vaativuuteen tuli lisää kaksi uutta ulottuvuutta, valinnat ja vastuu. Yrittäjälle vain taivas on rajana, joten äärettömien potentiaalien joukosta tulisi valita se, mihin on valmis sitoutumaan pitkäjänteisesti. Ja se, mitä ihmiset tarvitsevat ja mistä on mahdollista saada toimeentuloa. Tämä kierros opetti minulle intention merkityksen ja intuition hyödyntämisen yhdessä rationaalisen päätöksenteon kanssa. Aamuisin tapahtuva virittäytymis- harjoitus on minulle se hetki, jolloin päivän tehtävät saavat konkreettisen muotonsa ja myös uudelle yllättävälle jää tilaa.

Haluan tuoda sanamukaisesti korteni kekoon, jotta löydämme uusia ratkaisuja viheliäisiin haasteisiin koskien ihmisten ja luonnon hyvinvointia. Viisaat sanovat, että ratkaisut eivät löydy samalta tasolta kuin missä ongelmat ovat syntyneet. Ikuisena optimistina uskon kuitenkin, että ratkaisut ovat lähempänä kuin arvaammekaan ja hyvän ratkaisun tunnistaa ilmiselvyydestä ja helpotuksen tunteesta.

Tapio Saarinen

Minun taustani on kemiassa ja materiaalitieteissä, joihin päädyin, koska minua kiinnosti tietää, kuinka asiat luonnossa toimivat. Tieteen tapa ottaa asioista selkoa tuntui antavan minulle tyydyttävimpiä vastauksia. Tutkijan uraa tein n. 20 vuoden ajan ensin Aalto-yliopistossa ja sitten biotuotealan startup-yrityksessä erilaisissa tutkimus- ja tuotekehitysprojekteissa sekä myös opetustehtävissä.

Vaikka aloitin tutkijan urani materian maailmassa yksityiskohtiin porautumalla, niin pikkuhiljaa kiinnostuin myös siitä, minkälainen kokemus noihin yksityiskohtiin liittyy. Huomasin, kuinka omalla mielentilallani tuntui olevan iso vaikutus siihen, miltä työasiatkin näyttävät: Saatuani fillaroida työmatkani auringonpaisteessa pieneen myötätuuleen ja kohdatessani matkalla hymyileviä ihmisiä, tuntui oma työkin raikkaalta, innostavalta ja innovatiiviselta. Ja seuraavana aamuna, huonosti nukutun yön jälkeen sateentuhnussa töihin suhattuani samat hommat olivat raskaan harmauden tahraamia, kuin kopion kopioita nostettuna homeisesta kellarista.

Meditaation harjoittaminen ja opinnot mindfulness-ohjaajaksi sekä ratkaisukeskeiseksi valmentajaksi ovat olleet minulle oivia työkaluja kokemuksen tarkasteluun. Olen käyttänyt niitä matkantekoon suorittamisesta ja sinnittelystä kohti kokonaisvaltaista merkityksellistä, itseni näköistä hyvää elämää. Ratkaisukeskeinen ajattelutapa ja meditaatio auttavat ymmärtämään, onko tapa lähestyä asioita itselle sopiva vai ei. Kyse on kyvystä kuunnella omaa sisäistä ääntään.

Roolissani valmentajana minua kiinnostavat kokonaisuudet ja pitkäjännitteinen hyvän työelämän edellytysten rakentaminen. Elämä on hyvällä tolalla kun kaikki osapuolet – niin yksilöt, yhteisöt kuin ympäristökin – voivat hyvin. Hyvinvointi, osaaminen ja innostus omaa ja toisten työtä kohtaan ovat kaikki keskeisiä tuottavuuden tekijöitä. Pidän tärkeänä sitä, että ihminen saa työssään toteuttaa omia vahvuuksiaan ja työskennellä itselleen merkityksellisiltä tuntuvien päämäärien eteen yhteistyössä muiden ihmisten kanssa. Hyvä itsetuntemus edesauttaa työstä nauttimista ja parantaa kykyä tehdä yhteistyötä. Itsetuntemusta ja yhteistyötaitoja voi kehittää esimerkiksi meditaation harjoittamisen ja ratkaisukeskeisen valmentamisen avulla.