Tiimivalmennus - Mielentyyneyden ja toimintakyvyn jäljillä

Tiimivalmennuksessa opitaan erilaisia menetelmiä, joilla voi säilyttää tarvittavaa etäisyyttä tilanteisiin, jotta mieli pysyy rauhallisena ja harkintakyky terävänä. Tämä antaa meille tilaa reagoida harkitusti tilanteisiin ja nähdä asioita eri näkökulmista. Näin varmistamme parhaan mahdollisen kehityksen työssä, joka edistää sekä yksilön että tiimin hyvinvointia.

Päivän jälkeen tiimillä on:

  1. Työkaluja ajatusten ja tunteiden tyynnyttämiseksi.
  2. Työkaluja, joiden avulla asioita on helppo nähdä uusista näkökulmista, tulkita tilannetta aiempaa rakentavammin.
  3. Selkeä ymmärrys siitä, miten asioiden tulkintatavat vaikuttavat siihen, miten ne koetaan.
  4. Parempi ymmärrys ja arvostus työkavereiden tulkintavoista ja niiden tuomista mahdollisuuksista.

Ohjaako toimintaamme impulssit vai toimimmeko tarkoituksenmukaisesti?

Sisäisen tasapainon säilyttämiseksi mielentyyneys on olennainen kyky. Silloinkin, kun ulkoiset tekijät uhkaavat horjuttaa mielen rauhaa. Tätä ajatusta on sivunnut jo antiikin filosofi Plutarkhos, korostaen mielentyyneyden merkitystä.

”Mielentyyneys on kykyä säilyttää tasapaino silloin, kun ulkoiset seikat, omat valinnat tai häiritsevät havainnot uhkaavat suistaa mielen raiteiltaan.”
J. Torkki, Plutarkhos Mielen tyyneydestä

Nykyajan työelämä asettaa usein ristiriitaisia vaatimuksia: kiire on jatkuva seuralainen, projekteja vyöryy päällekkäin ja tulevaisuuden epävarmuus luo ylimääräistä kuormitusta. Tässä tilanteessa oman mielentyyneyden ylläpitäminen ja keskittymisen säilyttäminen voi olla haastavaa.

Onneksi mielentyyneyden tärkeys hyvinvoinnille ja suorituskyvylle on ymmärretty jo vuosisatoja sitten. Siksi on kehitetty lukuisia käytännön työkaluja, jotka voivat auttaa vahvistamaan mielentyyneyttä ja helpottamaan keskittymistä olennaiseen.

Tiimivalmennuksessa opimme erilaisia menetelmiä, joilla voi säilyttää tarvittavaa etäisyyttä tilanteisiin, jotta mieli pysyy rauhallisena ja harkintakyky terävänä. Tämä antaa meille tilaa reagoida harkitusti tilanteisiin ja nähdä asioita eri näkökulmista. Näin varmistamme parhaan mahdollisen kehityksen työssä, joka edistää sekä yksilön että tiimin hyvinvointia.

Ota yhteyttä tiimivalmennuksesta