Sparraus ennen kehityskeskustelua

Sparrauksen jälkeen

1. Tunnistat aiempaa paremmin omaan työhösi liittyvät tarpeesi ja toiveesi sekä kykenet kommunikoimaan niistä selkeästi.

2. Tiedät konkreettiset tavoitteesi työtehtävien suorittamisen ja työssä kehittymisen osalta.

3. Olet valmis sitoutumaan työhösi entistä enemmän.

4. Kykenet parempaan vuorovaikutukseen ja luottamuksen rakentumiseen esihenkilön kanssa myös hankalien asioiden osalta.

Uskallatko ottaa kehityskeskustelussa esille ne asiat, jotka ovat sinulle tärkeitä?

On normaalia tuntea tarvetta muutokselle työelämässä, oli kyse sitten työn sisällön uudelleenmuotoilusta tai urakehityksestä. Kuitenkin muutosten esilletuominen esihenkilölle voi olla haastavaa, erityisesti silloin kun omat ajatukset ja toiveet ovat vasta muotoutumassa.

Kehityskeskustelussa on usein vaikea nostaa esiin sellaisia asioita, joita ei vielä ole täysin hahmoteltu tai jotka ovat vasta alkuvaiheessa. Epävarmuuden tunne siitä, miten asiat esitetään ja pelko siitä, että saatetaan näyttää epäammattimaisilta, voivat estää avoimen keskustelun. Samoin ongelmatilanteiden, kuten kuormittavien tehtävien, esiintuominen voi tuntua hankalalta, koska niihin saatetaan suhtautua itsestäänselvyyksinä tai niitä pidetään omalla vastuulla.

Kehityskeskustelun sparrauksessa valmentaja auttaa jäsentämään ajatuksia ja auttaa niiden tuomisessa esiin selkeästi. Tavoitteena on kannustaa ilmaisemaan ajatuksia ja tarpeita avoimesti ja rakentavasti.

On myös yleistä, että omat vahvuudet tuntuvat itsestäänselviltä ominaisuuksilta, joiden ei koeta olevan merkittäviä. Kuitenkin, vahvuuksien tunnistaminen ja niiden hyödyntäminen on tärkeää, sillä niiden takana voi piillä suurta potentiaalia ja arvoa organisaatiolle.

Työssä viihtyminen on olennaista, ja osa siitä on tehtävien sopivuus omiin mieltymyksiin. Epämieluisista tehtävistä kannattaa keskustella avoimesti, ja yhdessä voidaan pohtia mahdollisia ratkaisuja, kuten tekotapojen muuttamista tai avun pyytämistä kollegoilta. Avoimuus ja yhteistyö auttavat löytämään keinoja työhyvinvoinnin parantamiseksi.

Ota yhteyttä sparrauksesta ennen kehityskeskustelua